Record details

Title
    Hydrogeological assessment of the plan reserved mineral exploration - black coal reserve deposit Mělnická pelvis and subsequent risk assessment exploitation of deposits by gasification of coal
Other titles
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí