Record details

Title
    Hydrogeologická rajonizace - etapová zpráva za rok 2005 a souhrnná zpráva za období 2002-2005
Other titles
    Hydrogeological Zones
Author
   Burda, Jiří
   Kadlecová, Renata
   Krejčí, Zuzana
   Prchalová, Hana
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Hydrogeological zones, groundwater body, geodatabase, properties of hydrogeological zones, management of ground water
Title keyword
    2002-2005
    2005
    Etapová
    Hydrogeologická
    Období
    Rajonizace
    Rok
    Souhrnná
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Rajonizace 2005 aktualizuje hydrogeologické rajony 1986 na základě hydrogeologických a geologických výzkumů a při zohlednění národního i evropského práva. Hranice rajonů jsou zpracovány v GISu s přesností 1:50 000 ve dvou úrovních. První úroveň zpracování je pro Informační systém veřejné správy a druhá úroveň zpracování obsahuje informace o lineárních částech hranic jednotlivých rajonů.
Abstract (in english)
   Hydrogeological Zones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014