Record details

Title
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
Other titles
    Hydrogeological assessment of the plan reserved mineral exploration - black coal reserve deposit Mělnická pelvis and subsequent risk assessment exploitation of deposits by gasification of coal
Author
   Burda, Jiří
   Godány, Josef
   Herčík, Ferdinand
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Hydrogeological assessment, black coal, subsequent risk, gasification of coal
Title keyword
    černého
    Hydrogeologické
    Ložiska
    Ložisku
    Mělnická
    Metodou
    Následného
    Nerostu
    Pánev
    Posouzení
    Průzkumu
    Rizik
    Uhlí
    Výhradním
    Vyhrazeného
    Využívání
    Záměru
    Zplyňování
Abstract (in czech)
   Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Hydrogeological assessment of the plan reserved mineral exploration - black coal reserve deposit Mělnická pelvis and subsequent risk assessment exploitation of deposits by gasification of coal
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014