Record details

Title
    IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
Author
   Čápová, Dana
   Čoupek, Petr
   Gürtlerová, Pavla
   Kondrová, Lucie
   Kramolišová, Pavla
   Kujal, Roman
   Moravcová, Olga
   Paleček, Martin
   Pospíšil, Václav
   Sedláček, Jan
   Svítil, Radek
Pub. date
    2013
Physical description
    19 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    2012
    342500
    ČGS
    EVROPSKÉ
    IMPLEMENTACE
    INSPIRE
    Projektu
    Rok
    řešení
    SMĚRNICE
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014