Record details

Title
    Impact assessment of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final Report of the Project of the Development Cooperation of the Czech Republic
Other titles
    Vliv těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
Author
   Bezuško, Petr
   Dokowe, Alphed
   Kříbek, Bohdan
   Majer, Vladimír
   Nyambe, Imasiku
   Pašava, Jan
   Simasiku, Simasiku
Pub. date
    2006
Language
    anglicky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    contamination, soils, water, cassava, sources of contamination, Copperbelt
Title keyword
    Assessment
    Cobalt
    Cooperation
    Copper
    Copperbelt
    Czech
    Development
    Environment
    Final
    Impact
    Mining
    Ores
    Processing
    Project
    Report
    Republic
    Zambia
Abstract (in czech)
   V oblasti důlního revíru Hdola v Zambii byla zjištěna vysoká kontaminace půd a řečištních sedimentů kovy. Hlavním zdrojem kontaminace je vypouštění suspenzí z odkalovacích nádrží a ze zahusťovačů v úpravně společnosti Konkola Copper Mining Plc. Důlní oblast Chililabombwe je průmyslovou kontaminací postižena daleko méně.
Abstract (in english)
   Hevy contamination of soils and stream sediments was detected in the mining district of Ndola in Zambia. Contamination of stream sediment is mostly due to overflow of metal-rich suspensions from retention dams and from thickeners of the Konkola Copper Mining PLc. The district of Chililabombwe is less affected by contamination.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014