Record details

Title
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3
Editor
    Kaláb, Z.
Publisher
    ÚGN AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1994
Country
    Česká republika
Title keyword
    Inženýrská
    Konference
    Mezinárodní
    Regionální
    Seismologie
    Seismologů
    účastí
Articles from monograph
    Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech
    Seismicita frenštátské oblasti
    Vliv pilířů v nadloží na seismicitu indukovanou při jejich podrubávání
    Zařízení HYDROFRAC-PERFRAC pro měření napětí v masívu