Record details

Title
    Inženýrskogeologická mapa 03-324 Turnov
Other titles
    Geology-engineering map 03-324 Turnov
Author
   Baldík, Vít
   Novotný, Roman
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition, 03-324 Turnov
Title keyword
    03-324
    Inženýrskogeologická
    Mapa
    Turnov
Abstract (in czech)
   Metodika tvorby "Účelové inženýrsko-geologické mapy" 1:10 000 spočívá ve vymapování všech prvků, souvisejících se svahovými nestabilitami včetně zamokřených míst či břehových nátrží. Tyto mapy zobrazují současné a potenciální svahové nestability. Potoční strže se strmými břehy jsou zobrazovány také. Aktivní sesuvná území jsou zobrazená červeně, dočasně uklidněná a potenciální černě. Hydrologické a hydrogeologické prvky jsou vyznačeny modře. Zeleně jsou vyznačeny ohrožené nebo již poškozené objekty, stejně jako objekty již stabilizované. Psaná a fotografická dokumentace jednotlivých objektů je součástí elaborátu.
Abstract (in english)
   Geology-engineering map 03-324 Turnov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014