Record details

Title
    Inženýrskogeologická mapa 25-41-05 Velké Karlovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
Other titles
    Geology-engineering map 25-41-05 Velké Karlovice.
Author
   Novotný, Roman
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition, 25-41-05, Velké Karlovice
Title keyword
    25-41-05
    Inženýrskogeologická
    Jevy
    Karlovice
    Klimatickými
    Mapa
    Nepříznivými
    Ohrožených
    Podpora
    Prevence
    územích
    Velké
Abstract (in czech)
   Mapování svahových pohybů a jejich dokumentace - Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů.
Abstract (in english)
   Geology-engineering map 25-41-05 Velké Karlovice.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014