Record details

Title
    Informační systémy o geofaktorech životního prostředí
Publisher
    Český geologický ústav
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1995
Country
    Česká republika
Title keyword
    Geofaktorech
    Informační
    Prostředí
    Systémy
    životního
Articles from monograph
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Geofond ČR - Informační centrum státní geologické služby
    GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Geologie a ochrana přírody
    GIS ve státní správě
    Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení radonového rizika z geologického podloží
    Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Postavení geologie v oblasti státní správy
    Problémy zakládání skládek
    Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS
    Textové vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů
    Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí
    Využití fotogrammetrické metody Rolleimetric pro geotechnické hodnocení skalních svahů
    Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí