Record details

Title
    Jeskyně
Author
   Albrecht, J.
   Andrejkovič, T.
   Balák, I.
   Baroň, I.
   Bezděčka, P.
   Bílková, D.
   Bosák, Pavel
   Bouše, P.
   Brom, R.
   Chvátal, P.
   Cícha, J.
   Cílek, Václav
   Demek, J.
   Drbal, K.
   Flek, J.
   Geršl, Milan
   Horáček, D.
   Jäger, O.
   Kadlec, Jaroslav
   Kadlecová, Eva
   Kolařík, J.
   Komaško, A.
   Kopecký, J.
   Krejča, F.
   Kučera, B.
   Ložek, Vojen
   Marek, M.
   Mertlík, J.
   Mikuláš, Radek
   Mlejnek, R.
   Morávek, R.
   Ouhrabka, V.
   Sklenář, K.
   Sládek, P.
   Slezák, L.
   Svoboda, K.
   Šimečková, B.
   Šutta, V.
   Vařilová, Zuzana
   Vašátko, J.
   Vítek, J.
   Wagner, J.
   Zelenka, J.
   Zeman, Ondřej
   Žák, Karel
Editor
    Hromas, J.
Publisher
    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
    EkoCentrum
Pub. place
    Brno
    Praha
Pub. date
    2009
ISBN
    978-80-87051-17-7
Physical description
    608 s.81500
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Series title; number
   Chráněná území ČR
   14
Notes
    Další ISBN : 978-80-86305-03-5
    Překlad názvu: Caves
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    caves
    karst
    karst (Czech Republic)
    pseudokarst
Title keyword
    Jeskyně
Abstract (in czech)
   Kniha shrnuje poznatky o krasu, pseudokrasu a jeskyních ČR a prezentuje je z hlediska vývojového i regionálního. Prezentuje rovněž nové karsologické členění ČR, podle kterého jsou krasové a pseudokrasové jevy regionalizovány.
Abstract (in english)
   The book summarizes present knowledge on karst, pseudokarst and caves on the territory of the Czech Republic. It presents them from the evolution and regional points of view. It introduces also new karstological division of the Czech Republic, according to which karst and pseudokarst forms are presented.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012