Record details

Title
    Joachim Barrande. Říkali mu jemnostpán. People called him gentle man
Author
   Kácha, Petr
   Marek, J.
   Šariš, R.
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2013
ISBN
    978-80-7075-811-3
Physical description
    66 s.8250
Language
    anglicky
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Notes
    Překlad názvu: Joachim Barrande. People called him gentle man
Subject category
    biography
    fossils collectors
    Joachim Barrande
    quarry men
Title keyword
    Barrande
    Called
    Gentle
    Jemnostpán
    Joachim
    Man
    Mu
    People
    Říkali
Abstract (in czech)
   Je předložena nová biografie Joachima Barranda obsahující mnoho nových, dosud nepublikovaných informací. Uveden je přehled soukromých sběratelů a pracovníků kamenolomu, kteří sbírali pro Joachima Barranda fosilie. Uvedena je též úplná bibliografie tohoto významného vědce.
Abstract (in english)
   The new biography of Joachim Barrande containing many new, so far unpublished information is presented. The review of private collectors and quarry mens, who collected fossils for Joachim Barrande is done. The complete bibliography of this important scientist is also presented.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014