Record details

Title
    Křemže - průzkum poddolovaného území.
Other titles
    Křemže - undermined area prospecting.
Author
   Beneš, Vojtěch
   Blecha, Vratislav
   Špaček, Karel
Pub. date
    2002
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    georadar
    Gravity survey
    microgravity
Title keyword
    Křemže
    Poddolovaného
    Průzkum
    území
Abstract (in czech)
   Vyhledávání starých zasypaných šachet v okolí Křemže pomocí mikrogravimetrie a georadaru.
Abstract (in english)
   Prospecting for old caved shafts at the Křemže toewn area. Geophysical methods applied: microgravity, georadar.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012