Record details

Title
    Koeficient industriálního znečištění (CIP) a obsahy toxických kovů (As, Hg, Pb, Zn) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
Other titles
    Coefficient of industrial pollution (CIP) and toxic metals concentration (As, Hg, Pb, Zn) in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Author
   Geršl, Milan
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Krupka,geochemistry, soil pollution, ArcGis,
Title keyword
    1:25000
    02-322
    CIP
    Hg
    Industriálního
    Koeficient
    Kovů
    Krupka
    Listu
    Obsahy
    Pb
    Půdách
    Toxických
    Zn
    Znečištění
Abstract (in czech)
   Tematická mapa vybraných toxických kovů 1:25 000 území 02-322 Krupka je syntézou analytických dat, vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci kontaminace životního prostředí anorganickými polutanty. Mapa ukazuje současnou kontaminaci půd ve významném průmyslovém regionu ČR.
Abstract (in english)
   Coefficient of industrial pollution (CIP) and toxic metals concentration (As, Hg, Pb, Zn) in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014