Record details

Title
    Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance
Other titles
    Complete industrial minerals resource assessment - Karlovy Vary area.
Author
   Godány, Josef
   Hujsl, Jan
   Lukeš, Ivo
   Turčin, Karel
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Complete industrial minerals resource assessment - Karlovy Vary area.
Title keyword
    Aglomeraci
    Božíčanské
    čankovsko-otovické
    Hroznětínské
    Jílů
    Kaolínů
    Karlovarské
    Komplexní
    Ložisek
    Ložiskové
    Nerudního
    Pánvi
    Potenciálu
    Promítnutím
    Rebilance
    Surovinového
    Výsledků
    Zejména
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech, příp. CHLÚ. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
Abstract (in english)
   Complete industrial minerals resource assessment - Karlovy Vary area.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014