Record details

Title
    Koncepce a rozvoj národní geologické mapové databáze v návaznosti na evropské a globální datové infrastruktury
Author
   Tomas, Robert
Pub. date
    2005
Physical description
    132 s.
Publication type
    dizertace
Title keyword
    Databáze
    Datové
    Evropské
    Geologické
    Globální
    Infrastruktury
    Koncepce
    Mapové
    Národní
    Návaznosti
    Rozvoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014