Record details

Title
    Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt
Other titles
    15-th Quaternary 2009, Abstracts Book
Author
   Ivanov, Martin
   Roszková, Alena
   Sedláček, Jan
   Šimíček, Daniel
Pub. date
    2009
Language
    česky
Publication type
    konference
Thesaurs term
    archeology
    paleontology
    Quaternary
    sedimentology
    stratigraphy
Title keyword
    15
    2009
    Abstrakt
    Konference
    Kvartér
    Sborník
Abstract (in czech)
   Sborník obsahuje 40 abstraktů, které byly prezentovány formou přednášky nebo posteru. Příspěvky dohromady pokryly řadu oborů kvartéru - stratigrafii, sedimentologii, paleontologii, archeologii aj.
Abstract (in english)
   The Abstracts book contains 40 abstracts of both talks and posters. All contributions together covered numerous fields Quaternary - stratigraphy, sedimentology, paleontology, archeology, etc.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012