Record details

Title
    Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství
Publisher
    Dům techniky ČSVTS
Pub. place
    České Budějovice
Pub. date
    1990
ISBN
    80-02-00283-0
Country
    Česká republika
    Slovensko
Title keyword
    Drahých
    Efektivním
    Hospodářství
    Konference
    Kovů
    Národním
    Využití
Articles from monograph
    Iontově selektivní elektrody v analytice drahých kovů
    Komplexné spracovanie anódových kalov z elektrolýzy mědi
    Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    Příspěvek k využití odpadních surovin s obsahem stříbra
    Srovnání práce několika laboratoří rudného průmyslu
    Využití ložiska zlata Mokrsko
    Využívání odpadů s obsahem ušlechtilých kovů u nás a v zahraničí