Record details

Title
    Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII
Publisher
    Ústav geologických věd přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1984
Country
    Československo
Title keyword
    Korelace
    Ložisek
    Paleozoických
    Proterozoických
    Stratiformních
    VII
Articles from monograph
    Chemismus a radioaktivita jihočeských granulitů
    Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec
    Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Metodika a nová technika mikropaleontologického výzkumu metamorfik
    Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
    Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu
    Příspěvek ke genezi pararul jádra desenské klenby
    Sférické mikrofosilie v prekambriu a problematika kontaminace
    Složení izotopů síry a obsah síry v ultrabazických a eklogitických horninách moldanubika a kutnohorského krystalinika
    Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům
    Turmalinity a turmalinické kvarcity v krystaliniku Českého masívu
    Ultrabazika v xenolitech pláště v borském masívu
    Vanadové granáty ze stratiformních zrudnění v proterozoiku na klatovsku
    Výsledky mikropaleontologického výzkumu travensko-ladecké jednotky v Rychlebských horách
    Zvýšený obsah izotopů S34 v serpentinizovaných peridotitech vrtu T 7 (Staré u Třebenic)