Record details

Title
    Kvartér 2004, 10. pracovní seminář: sborník abstraktů
Publisher
    Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
    Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2004
Title keyword
    10
    2004
    Abstraktů
    Kvartér
    Pracovní
    Sborník
    Seminář
Articles from monograph
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    Historical human impact on the vegetation record in the Rybárenská slať mire sediments (the Bohemian Forest)