Record details

Title
    Laboratorní zkoušky pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců
Author
   Trčková, Jiřina
   Živor, Roman
Publisher
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2002
Physical description
    5 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Překlad názvu: Laboratory tests of simple compressive strength of sandstone
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    rock mechanics
Title keyword
    Laboratorní
    Pevnosti
    Pískovců
    Prostém
    Tlaku
    Vzorků
    Zkoušky
Abstract (in czech)
   Ve zprávě jsou shrnuty výsledky laboratorních zkoušek pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců ze skalní věže u Všemil.
Abstract (in english)
   The results of laboratory tests of the simple compressive strength of the sandstone samples from the rock tower near Všemily are summarized in the report.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012