Record details

Title
    Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997
Publisher
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1997
ISBN
    80-7078-429-6
Country
    Česká republika
Title keyword
    7.3.1997
    Konaného
    Lidská
    Nerostné
    Přednášek
    Sborník
    Semináře
    Společnost
    Surovinové
    Zdroje
Articles from monograph
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů