Record details

Title
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
Author
   Adamec, Z.
   Cigánek, F.
   Daněk, T.
   Dvořáček, J.
   Grmela, A.
   Hudeček, V.
   Kukutsch, Radovan
   Martinec, V.
   Novotný, K.
   Podzemský, K.
   Rakouš, I.
   Slivka, V.
   Žůrek, P.
Publisher
    VŠB-TU Ostrava
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2007
ISBN
    978-80-248-1680-7
Physical description
    100 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Notes
    Projekt VaV ČBÚ 42-05 (AACBU 4205)
    Překlad názvu: Underground mine liquidation using filling methods after termination of mining activities for decrease safety and ecological hazards
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mine filling
    technical liquidation
Title keyword
    Báňské
    Bezpečnostních
    činnosti
    Dolu
    Ekologických
    Hlubinného
    Likvidace
    Monografie
    Po
    Rizik
    Snížení
    Ukončení
    Zakládáním
Abstract (in czech)
   Monografie je zaměřena především na zobecnění laboratorních a praktických metod v souvislosti s likvidací hlubinného dolu zakládáním.
Abstract (in english)
   Monograph is bent first of all on generalization laboratory and practical methods in connection with liquidation of undergound mine by filling.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012