Record details

Title
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
Other titles
    Limits for the use of thermal waters on the example of the conceptual model of the Benesov-Usti aquifer system of the Bophemian Cretaceous Basin
Author
   Datel, Josef
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Bohemian Cretaceous Basin
    groundwater
    thermal water
Title keyword
    Benešovsko-ústeckého
    české
    Konceptuálního
    Křídové
    Limity
    Modelu
    Pánve
    Příkladu
    Systému
    Termálních
    Vod
    Využívání
    Zvodněného
Abstract (in czech)
   Rozsah a vymezení hydrogeologické struktury, regionální proudění podzemní vody, bilanční odhady, složení a teplota vod
Abstract (in english)
   Extent and description of the aquifer system, regional groundwater flow, balance calculations, quality and temperature of water
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012