Record details

Title
    List ZM 1: 25 000 03-422 Žacléř - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
Other titles
    Map sheet 1: 25 000 03-422 Žacléř - The Map scheme of mineral resources
Author
   Lukeš, Petr
   Malec, Jan
   Rambousek, Petr
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Evidence of mineral resources, mining risks, impact on environment
Title keyword
    03-422
    25
    000
    List
    Ložisek
    Mapové
    Nerostných
    Schéma
    Surovin
    ZM
    Žacléř
Abstract (in czech)
   Mapa registruje všechna ložiska nerostných surovin, jejich prognózní zdroje a indicie eviduje jeich využití. Registruje všechny geofaktory jimiž ovliňuje životní prostředí včetně impaktů těžby a geochemických kontaminací.
Abstract (in english)
   Map sheet 1: 25 000 03-422 Žacléř - The Map scheme of mineral resources
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014