Record details

Title
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
Author
   Hájek, Antonín
   Holéczy, D.
   Hortvík, Karel
   Kajzar, Vlastimil
   Konečný, Petr
   Němec, J.
   Staš, Lubomír
   Zábojník, P.
Publisher
    DIAMO, státní podnik
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2008
Physical description
    87 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    effects of undermining
    surface ground subsidence
Title keyword
    12
    31
    31.12.2008
    2015
    Dolní
    Ložisko
    Obce
    Obec
    Poddolování
    Pohybu
    Povrchu
    Prognóza
    Rožínka
    Rožná
    Stav
    Vyhodnocení
    Vývoje
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012