Record details

Title
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 23-314 Deštná
Other titles
    Economic geological map of the Czech Republic 1:25000 sheet 23-314 Deštná
Author
   Buda, Jan
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Poňavič, Michal
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    economic geological map, Bohemian massive, ore minerals, industrial minerals, reserves, mining lease, protected deposit area
Title keyword
    1:25000
    23-314
    České
    Deštná
    Ložisková
    Mapa
    Republiky
Abstract (in czech)
   Ložisková mapa ČR v měřítku 1:25 000 shrnující současný stav dle rešerše a rekognoskace území popisující ložiska všech typů, prognózní plochy, dobývací území, chráněná ložisková území, vyhledávací průzkumy včetně negativních a historii dobývaných ložisek.
Abstract (in english)
   Economic geological map of the Czech Republic 1:25000 sheet 23-314 Deštná
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014