Record details

Title
    Lusatian Mountains
Other titles
    Lužické hory
Author
   Opletal, Mojmír
   Valečka, Jaroslav
Publisher
    Česká geologická služba, Praha
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2005
ISBN
    80-7075-650-0
Physical description
    12 s.
Language
    anglicky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Geologie chráněných krajinných oblastí v České r
Thesaurs term
    Geologic structure, geologic history, geomorphology, Protected Landscape Area of the Lusatian Mountains (N. Bohemia)
Title keyword
    Lusatian
    Mountains
Abstract (in czech)
   Složitá geologická stavba chráněné oblasti je výsledkem 600 mil. let trvajícího vývoje (od svrchního proterozoika po recent). Proměnlivou, dynamickou morfologii ovlivnila selektívní eroze neovulkanitů a eroze v křídových pískovcích. Uvedeny jsou nejvýznamější geologické a morfologické lokality.
Abstract (in english)
   The complicated geological structure of the Protected Area is a result of 600 milion years of development (from the Late Proterozoic to the present). The variable and dynamic morphology results from selective erosion of volcanic bodies and erosion in the sequence of the Cretaceous sandstones. The most instructive geological and morphological localities are mentioned.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014