Record details

Title
    Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů
Other titles
    Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts.
Author
   Beran, L.
   Beran, Luboš
   Drvotová, M.
   Drvotová, Magda
   Dvořák, L.
   Dvořák, Libor
   Hlaváč, Jaroslav
   Horsák, M.
   Horsák, Michal
   Juřičková, L.
   Juřičková, Lucie
   Mückstein, P.
   Mückstein, Petr
Publisher
    Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ; Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    AOPK ČR
Pub. place
    AOPK ČR
    s. l
Pub. date
    2008
ISBN
    978-80-87051-49-8
Physical description
    79 , 16 tabulek8500
    79 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Series title; number
   Parnassia 3
Notes
    Překlad názvu: Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Mollusca
    Mollusca (Czech Republic)
    Žďárské vrchy Mts
Thesaurs term
    Czech Republic
    Mollusca
    Žďárské vrchy Mts.
Title keyword
    Měkkýši
    Mollusca
    Vrchů
    Žďárských
Abstract (in czech)
   V oblasti Žďárských vrchů bylo od 2. poloviny 90. let navštíveno celkem 106 lokalit, na nichž bylo zaznamenáno 101 druhů, což představuje 41,7% malakofauny České republiky. Oblast Žďárských vrchů není pro měkkýše příliš přitažlivá, leží však přibližně ve středu republiky, a tak se zde setkávají západní i východní faunistické prvky. Žďárské vrchy jsou v rámci České republiky a Evropy typickým a hodnotným vzorkem pahorkatinné oblasti.

   V oblasti Žďárských vrchů bylo od 2. poloviny 90. let navštíveno celkem 106 lokalit, na nichž bylo zaznamenáno 101 druhů, což představuje 41,7% malakofauny České republiky. Oblast Žďárských vrchů není pro měkkýše příliš přitažlivá, leží však přibližně ve středu republiky, a tak se zde setkávají západní i východní faunistické prvky. Žďárské vrchy jsou v rámci České republiky a Evropy typickým a hodnotným vzorkem pahorkatinné oblasti.
Abstract (in english)
   Altogether, 106 sites were explored in the Žďárské vrchy Mts. during 2nd half of 90-ies to 2006, and 101 species were found. They represent 41.7% of all mollusc species known from the Czech Republic. The area is not very favourable for molluscs but it is lying in the middle of the Czech Republic that the western and eastern faunistic elements reach together there. In general, the molluscan fauna of the PLA is typical for the environment of central European highlands.

   Altogether, 106 sites were explored in the Žďárské vrchy Mts. during 2nd half of 90-ies to 2006, and 101 species were found. They represent 41.7% of all mollusc species known from the Czech Republic. The area is not very favourable for molluscs but it is lying in the middle of the Czech Republic that the western and eastern faunistic elements reach together there. In general, the molluscan fauna of the PLA is typical for the environment of central European highlands.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
    NM
Source format
    R
    U
Import date
    8. 8. 2012