Record details

Title
    Měkkýši Moravského krasu
Editor
    Horsák, M.
    Ložek, Vojen
    Vašátko, J.
Publisher
    Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras ; Cortusa
Pub. place
    Blansko
Pub. date
    2006
ISBN
    80-239-7634-6
Physical description
    62 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Notes
    8 tab.
    Překlad názvu: Molluscs of the Moravian Karst
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    molluscs
    Moravian Karst
Title keyword
    Krasu
    Měkkýši
    Moravského
Abstract (in czech)
   Moravský kras je z hlediska měkkýšů jednou z nejzajímavějších a nejbohatších oblastí našeho státu. Vyskytuje se zde téměř polovina všech druhů, které byly do dnešního dne na území ČR zjištěny. V předložené práci se autoři pokusili poukázat na uvedené skutečnosti. Zabývají se jak druhy měkkýšů tak jejich společenstvy ve zdejších ekosystémech a jejich uplatněním při poznání vývoje krajiny v nejdůležitější fázi geologického vývoje.
Abstract (in english)
   The Moravan Karst Protecte Landscape Area is from the point of view or Malakology one of the most interesting and richtest region sof the Czech Republic. Nearly one half of all the molluscan species Libiny in our Country were found in this area.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012