Record details

Title
    Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích
Editor
    Šafařík, I.
    Šafaříková, M.
Publisher
    Ústav ekologie krajiny AV ČR
Pub. place
    České Budějovice
Pub. date
    1999
Country
    Česká republika
Title keyword
    Biotechnologiích
    Biovědách
    Magnetické
    Separace
Articles from monograph
    Magnetická filtrace biologických suspenzí