Record details

Title
    Map undermined areas - Moravskoslezský kraj, sheet Hranice 25-12, 1 : 50 000
Other titles
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Hranice 25-12, 1 : 50 000