Record details

Title
    Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
Other titles
    Map of geodynamic phenomenon 1:25 00. sheet list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
Author
   Baldík, Vít
   Havlín, Aleš
   Paleček, Martin
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
Title keyword
    1:25
    25-231
    000
    Geodynamických
    Jevů
    List
    Mapa
    Radhoštěm
    Rožnov
Abstract (in czech)
   Mapování svahových pohybů a jejich dokumentace - Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů.
Abstract (in english)
   Map of geodynamic phenomenon 1:25 00. sheet list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014