Record details

Title
    Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
Other titles
    Map of geofactors of environment 1:25000 Mokrá-Horákov
Author
   Baldík, Vít
   Barnet, Ivan
   Dvořák, Igor
   Gilíková, Helena
   Kociánová, Lenka
   Konečný, František
   Kryštofová, Eva
   Müller, Pavel
   Novotný, Roman
   Poul, Ivan
   Poulová, Denisa
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Večeřa, Josef
   Vít, Jan
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geofactors, environment, mapping
Title keyword
    1:25000
    Geofaktorů
    Mapa
    Mokrá-Horákov
    Prostředí
    životního
Abstract (in czech)
   Zájmové území je na základě interpretace významu geofaktorů životního prostředí děleno na šest dílčích rajonů. Konkrétně jde o oblast údolí Svitavy a jejích přítoků na krystaliniku Českého masívu (I.), o část území CHKO Moravský kras (II.), o oblast stěnových velkolomů a ploch využitých pro výrobu cementářských surovin (III.), o brněnskou aglomeraci a okolí (IV.), o oblast kulmu Drahanské vrchoviny (V.) a o oblast polí a lesů při severním okraji karpatské předhlubně (VI.).
Abstract (in english)
   Map of geofactors of environment 1:25000 Mokrá-Horákov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014