Record details

Title
    Mapa kritických zátěží Cd na lesních lokalitách smrkových porostů (kritérium ekotoxikologické)
Other titles
    Map of Critical Loads of Cd in Spruce Stands (ecotoxicological criterium)
Author
   Beneš, Stanislav
   Skořepa, Jaroslav
   Skořepová, Irena
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geochemical map, cadmium, spruce stand, critical loads, ecotoxicological criterium
Title keyword
    Cd
    Ekotoxikologické
    Kritérium
    Kritických
    Lesních
    Lokalitách
    Mapa
    Porostů
    Smrkových
    Zátěží
Abstract (in czech)
   Výsledky kritických zátěží Cd založené na ekotoxikologických kritériích kolísají od 0,5 do 40,6 g Cd ha-1 rok-1. Hodnoty kritických zátěží jsou především ovlivněny vyplavováním kadmia vodou. Odnos biomasou lesních porostů je na rozdíl od vyplavování poněkud
Abstract (in english)
   Map of Critical Loads of Cd in Spruce Stands (ecotoxicological criterium)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014