Record details

Title
    Mapa ložiskové ochrany - Karlovarský kraj; list Sokolov 11-23, 1:50000
Other titles
    Map of Mineral Deposits Protection - Karlovarský kraj; sheet Sokolov 11-23 1:50000
Author
   Kachlíková, Renata
   Mojžíš, Jaroslav
   Novák St., Jaroslav
   Starý, Jaromír
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    special map, mineral deposit, protection of mineral deposits
Title keyword
    1:50000
    11-23
    Karlovarský
    Kraj
    List
    Ložiskové
    Mapa
    Ochrany
    Sokolov
Abstract (in czech)
   Mapa je zpracována jako účelový výstup Surovinového informačního systému (SurIS), která je součástí geoinformačního systému, vedeného ČGS. V mapě jsou zobrazena všechna výhradní ložiska zařazená do Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky, pravidelně vydávané MŽP prostřednictvím ČGS a dále prognózní zdroje ve smyslu § 13 zákona č. 62/1988 Sb. Mapa obsahuje rovněž zákresy všech dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území, platných k datu vydání. Mapy jsou určeny orgánům státní správy, samosprávy, územního plánování a územního řízení jako podklad pro jejich činnost.
Abstract (in english)
   Map of Mineral Deposits Protection - Karlovarský kraj; sheet Sokolov 11-23 1:50000
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014