Record details

Title
    Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům (Santa Lucia, Nikaragua)
Other titles
    Geohazard susceptibility map (Santa Lucia, Nicaragua)
Author
   Baroň, Ivo
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Nicaragua, Santa Lucia, geohazard susceptibility
Title keyword
    Lucia
    Mapa
    Náchylnosti
    Nebezpečným
    Nikaragua
    Procesům
    Přírodním
    Santa
    území
Abstract (in czech)
   Mapování náchylností území k záplavám, porušení svahů, erozi a jiným geohazardům.
Abstract (in english)
   Geohazard susceptibility map (Santa Lucia, Nicaragua)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014