Record details

Title
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-21-15
Other titles
    Map of geoharazd susceptibility 1:10 000 25-21-15
Author
   Nýdl, Tomáš
   Petrová, Vladimíra
   Tomanová Petrová, Pavla
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Landslides inventory, landslide susceptibility map
Title keyword
    1:10
    25-21-15
    000
    Mapa
    Náchylnosti
    Porušení
    Stability
    Svahů
    území
Abstract (in czech)
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů zahrnuje, vedle zákresu sesuvů, prognózu jejich vzniku v závislosti na sklonu svahů.
Abstract (in english)
   Map of geoharazd susceptibility 1:10 000 25-21-15
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014