Record details

Title
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-24-04
Other titles
    Landslide susceptibility map 1:10 000 25-24-04
Author
   Jánoš, Vít
   Petrová, Vladimíra
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Landslides inventory, landslide susceptibility map
Title keyword
    1:10
    25-24-04
    000
    Mapa
    Náchylnosti
    Porušení
    Stability
    Svahů
    území
Abstract (in czech)
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů pak obsahuje plošně vymezené okrsky s charakteristikou podle stabilitních poměrů a s konkrétními podmínkami využití pro výstavbu. Území jsou dělena na tři základní kategorie. Zóna I - stabilní je zobrazená zelenou barvou. Zóna II - podmíněně stabilní je vyznačená oranžovou barvou a zóna III nestabilní je vyznačená červenou barvou. Každá zóna obsahuje subzóny, vyznačené šrafováním, které odlišují místní geomorfologické poměry. Vysvětlivky k mapám náchylnosti k porušení svahů obsahují podmínky pro výstavbu lehkých, liniových a ostatních staveb v konkrétním místě. Tyto vysvětlující texty jsou v tabulkové formě.
Abstract (in english)
   Landslide susceptibility map 1:10 000 25-24-04
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014