Record details

Title
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-09 Velké Karlovice
Other titles
    Map of geoharazd susceptibility, 25-41-09 Velké Karlovice
Author
   Baldík, Vít
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition,25-41-09 Velké Karlovice
Title keyword
    25-41-09
    Karlovice
    Mapa
    Náchylnosti
    Porušení
    Stability
    Svahu
    území
    Velké
Abstract (in czech)
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů pak obsahuje plošně vymezené okrsky s charakteristikou podle stabilitních poměrů a s konkrétními podmínkami využití pro výstavbu. Území jsou dělena na tři základní kategorie. Zóna I - stabilní je zobrazená zelenou barvou. Zóna II - podmíněně stabilní je vyznačená oranžovou barvou a zóna III nestabilní je vyznačená červenou barvou. Každá zóna obsahuje subzóny, vyznačené šrafováním, které odlišují místní geomorfologické poměry. Vysvětlivky k mapám náchylnosti k porušení svahů obsahují podmínky pro výstavbu lehkých, liniových a ostatních staveb v konkrétním místě. Tyto vysvětlující texty jsou v tabulkové formě.
Abstract (in english)
   Map of geoharazd susceptibility, 25-41-09 Velké Karlovice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014