Record details

Title
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2431 Velké Meziříčí
Other titles
    Radon risk map from bedrock 1 : 50 000
Author
   Barnet, Ivan
Pub. date
    1999
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Radon risk map from bedrock 1 : 50 000
Title keyword
    2431
    Geologického
    List
    Mapa
    Meziříčí
    Podloží
    Radonového
    Rizika
    Velké
Abstract (in czech)
   V mapovém listu 1 : 50 000 jsou vyjádřeny čtyři kategorie radonového rizika z geologického podloží na rastrovém topopdkladu.
Abstract (in english)
   Radon risk map from bedrock 1 : 50 000
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014