Record details

Title
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku
Other titles
    Map of hydrogeologically important Quaternary sediment in the Ostrava and Opava regions
Author
   Čurda, Jan
   Grundloch, Jiří
   Kadlecová, Renata
   Nývlt, Daniel
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    groundwater, fluvial sediment, aquifer
Title keyword
    Kvartérních
    Mapa
    Opavsku
    Ostravsku
    Sedimentů
    Vodohospodářsky
    Významných
Abstract (in czech)
   Mapa obsahuje vymezení vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku, rozsahy kolektorů, poloizolátorů a izolátorů v těchto sedimentech v měřítku 1:250 000, genetické a litologické členění těchto sedimentů.
Abstract (in english)
   Map of hydrogeologically important Quaternary sediment in the Ostrava and Opava regions
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014