Record details

Title
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
Other titles
    Map of hydrogeologically important fluvial sediments along the Labe River middle course and its tributaries
Author
   Grundloch, Jiří
   Herrmann, Zdeněk
   Hroch, Tomáš
   Kadlecová, Renata
   Štor, Tomáš
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    groundwater, fluvial sediment, aquifer
Title keyword
    Kvartérních
    Labe
    Mapa
    Přítoků
    Sedimentů
    Středního
    Toku
    Vodohospodářsky
    Významných
Abstract (in czech)
   Mapa obsahuje vymezení vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního Labe a jeho přítoků, dále zobrazuje rozsahy kolektorů, poloizolátorů a izolátorů v těchto sedimentech v měřítku 1:250 000, genetické a litologické členění těchto sedimentů
Abstract (in english)
   Map of hydrogeologically important fluvial sediments along the Labe River middle course and its tributaries
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014