Record details

Title
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků
Other titles
    Map of hydrogeologically important fluvial sediments along the Morava River middle course and its tributaries
Author
   Čurda, Jan
   Grundloch, Jiří
   Kadlecová, Renata
   Vít, Jan
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    groundwater, aquifer, fluvial sediment
Title keyword
    Kvartérních
    Mapa
    Moravy
    Přítoků
    Sedimentů
    Středního
    Toku
    Vodohospodářsky
    Významných
Abstract (in czech)
   Mapa obsahuje vymezení vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků, rozsahy kolektorů, poloizolátorů a izolátorů v těchto sedimentech v měřítku 1:250 000, genetické a litologické členění těchto sedimentů.
Abstract (in english)
   Map of hydrogeologically important fluvial sediments along the Morava River middle course and its tributaries
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014