Record details

Title
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje
Other titles
    Map of hydrogeologically important fluvial sediments at the Morava and Dyje rivers confluence
Author
   Čurda, Jan
   Grundloch, Jiří
   Kadlecová, Renata
   Nývlt, Daniel
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    groundwater, fluvial sediment, aquifer
Title keyword
    Dyje
    Kvartérních
    Mapa
    Moravy
    Oblasti
    Sedimentů
    Soutokové
    Vodohospodářsky
    Významných
Abstract (in czech)
   Mapa obsahuje vymezení vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů soutokové oblasti Moravy a Dyje, dále zobrazuje rozsahy kolektorů, poloizolátorů a izolátorů v těchto sedimentech v měřítku 1:250 000, genetické a litologické členění těchto sedimentů
Abstract (in english)
   Map of hydrogeologically important fluvial sediments at the Morava and Dyje rivers confluence
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014