Record details

Title
    Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-15
Other titles
    Vulnerability map 1:10 000 25-21-15
Author
   Klimeš, Jan
   Petrová, Vladimíra
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Vulnerability map, endangered objects
Title keyword
    1:10
    25-21-15
    000
    Mapa
    Objektů
    Ohrožených
    Zranitelnosti
Abstract (in czech)
   Mapa zranitelnosti znázorňuje míru rizika, kterému jsou vystaveny vybrané objekty v důsledku vzniku svahových deformací. Riziko je výsledkem předpokládaného působení nepříznivého přírodního procesu (svahových deformací) na objekty důležité pro lidskou společnost. Mezi vybrané objekty byly zařazeny pouze budovy a liniové prvky znázorněné na ZM v měřítku 1:10 000. Velikost rizika byla kvalitativně stanovena na základě kombinace informací o náchylnosti území ke vzniku svahových deformací, míry zranitelnosti (tj. odhad náchylnosti k možné ztrátě vyvolané svahovými deformacemi) jednotlivých objektů a velikosti možných škod vyvolaných svahovými deformacemi. Jednotlivé ohrožené objekty byly klasifikovány do tří tříd rizika znázorněných pomocí semaforového barevného klíče - červeně vysoké, žlutě střední a zeleně nízké riziko.
Abstract (in english)
   Vulnerability map 1:10 000 25-21-15
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014