Record details

Title
    Mapové služby pro projekt OneGeology-Europe - poster
Other titles
    Map services for the OneGeology-Europe project - poster
Author
   Čoupek, Petr
   Kondrová, Lucie
   Krejčí, Zuzana
   Pospíšil, Václav
   Tomas, Robert
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    OneGeology-Europe, 1G-E, map service, WMS, WFS
Title keyword
    Mapové
    OneGeology-Europe
    Poster
    Projekt
    Služby
Abstract (in czech)
   Poster popisuje požadavky projektu OneGeology-Europe na mapové služby, pomocí nichž jsou zpřístupněny geologické mapy celé Evropy ve společném geoportálu.
Abstract (in english)
   Map services for the OneGeology-Europe project - poster
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014