Record details

Title
    Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
Author
   Chura, Jan
   Kozubková, M.
   Michalec, Zdeněk
   Taufer, A.
   Zotyka, Václav
Publisher
    ÚGN AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2005
Physical description
    144 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: GA105/03/0383, GA ČR, CZ
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mine fire
    numerical simulation
Title keyword
    105/03/0383
    Dolu
    Důlního
    GAČR
    Grantu
    Matematické
    Modelování
    Požáru
    Proudění
    řešení
    Síti
    šíření
    Větrní
    Vlivu
    Závěrečná
    Zplodin
    Zpráva
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012