Record details

Title
    Metodický pokyn k likvidaci hlubinného dolu zakládáním
Author
   Hudeček, V.
   Kukutsch, Radovan
   Žůrek, P.
Publisher
    VŠB-TU Ostrava, HGF
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2007
Physical description
    21 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt VaV ČBÚ 42-05 (AACBU 4205)
    Překlad názvu: Guideline for underground mine liquidation filling methods
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mine filling
    technical liquidation
Title keyword
    Dolu
    Hlubinného
    Likvidaci
    Metodický
    Pokyn
    Zakládáním
Abstract (in czech)
   Pokyn navazuje na stávající báňskou legislativu a je zaměřen na její sladění a doplnění zvláště s ohledem na dopady likvidace na životní prostředí.
Abstract (in english)
   This direction appears on actual mining legislative and is specialized on legislative coordination and completion with respect to a liquidation impact on environment.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012