Record details

Title
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
Other titles
    A methodology on procedures aiming at more efficient exploitation of results of geological studies in the field of natural geohazards by beneficiary organisations.
Author
   Cepeda, José
   Hradecký, Petr
   Kycl, Petr
   Mixa, Petr
   Svojtková, Ivana
   Šebesta, Jiří
   Žáček, Vladimír
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    NGI, CGS, geological studies, natural geohazards, beneficiary organisations
Title keyword
    Geologických
    Metodika
    Postupů
    Predikce
    Projektů
    Příjemce
    Přírodních
    Rámci
    Rizik
    Rozvojové
    Samosprávami
    Spolupráce
    Správami
    Státními
    účinného
    Výsledků
    Využití
    Výzkumů
    Zahraniční
    Zajištění
    Zemi
Abstract (in czech)
   Cílem sestavení metodiky byl přenos know-how z norské partnerské organizace Mezinárodní centrum pro geohazardy / Norský geotechnický institut (ICG / NGI) - expertům České geologické služby (ČGS) tak, aby výsledky společného programu rozvojové pomoci mohly být využity s maximální efektivností a měly přímý praktický přínos pro ohrožované obyvatelstvo.
Abstract (in english)
   A methodology on procedures aiming at more efficient exploitation of results of geological studies in the field of natural geohazards by beneficiary organisations.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014