Record details

Title
    Metodika separace chromu (Cr) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS
Other titles
    The methodology of separation of chromium and the determination of chromium isotope ratios using MC ICP MS
Author
   Chrastný, Vladislav
   Čuřík, Jan
   Erbanová, Lucie
   Farkaš, Juraj
   Novák, Martin
   Přechová, Eva
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    determination of chromium isotope, multicollector mass spectrometer, oxidation-reduction processes
Title keyword
    Chromu
    Cr
    Hmotnostním
    ICP
    Izotopových
    MC
    Metodika
    MS
    Multikolektorovém
    Poměrů
    Separace
    Spektrometru
    Stanovení
Abstract (in czech)
   Předložená metodika popisuje princip stanovení izotopového složení chromu ve vzorcích z životního prostředí. Stanovení se provádí na multikolektorovém hmotnostním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem. Separace se provádi na iontovýměnné koloně a s výhodou se využívá odlišného chemického složení troj- a šestimocného chromu.
Abstract (in english)
   The methodology of separation of chromium and the determination of chromium isotope ratios using MC ICP MS
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014